Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Místní poplatek za komunální odpad:

 • 500 Kč na poplatníka/objekt

OSVOBOZENÍ :

 • třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti (u starších dětí nutno doložit potvrzení o studiu)
 • občané starší 80 let
 • občané do doby dovršení 1 roku

ÚLEVA – sleva 50 Kč:

 • občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP-P (nutno doložit PLATNOU průkazku)
 • občané starší 70 let
 • občané do 6 let

Místní poplatek ze psů:

 • za prvního psa 150Kč
 • za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

Úhrada místních poplatků

Poplatky jsou splatné do 30.06.2015

Platit poplatky lze:

 1. Úhrada poplatku POKLADNOU
 2. Pokladní hodiny - OÚ:           

  • Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  • St  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 3. Úhrada poplatku v Informačním centru Havranův dům 
  • Út 14.00 – 17.00
  • Čt 14.00 – 18.00 v knihovně
 4. Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM
 • Účet správce poplatku je 1388476359/0800
 • Variabilní symbol je číslo popisné poplatníka
 • Konstantní symbol 0308