Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě je třeba podat žádost, na základě které úřad poskytne žadateli přístupové jméno a heslo.

Žádost je třeba podat písemně a obsahuje:

  1. jméno žadatele,
  2. příjmení žadatele,
  3. rodné číslo žadatele,
  4. místo trvalého pobytu žadatele

Formulář žádosti v RTF formátu si vytiskněte a vyplňte. Obecní úřad po prověření údajů zašle zpět žadateli přístupové jméno a heslo platné pro dané období a instrukce pro přihlášení. Systém eviduje přihlášení žadatele a jeho přístup k zveřejňovaným dokumentům. Sdělit uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru třetí osobě je zakázáno.