Suchohrdly

Oficiální stránky obce

UZAVÍRKY SILNIC  - PRŮTAH SUCHOHRDLY

1. FÁZE 2.10.2017 - 26.11.2017

SuchohrdlyÚplné uzavírky silnice II/413 v Suchohrdlech a to v úsecích přiléhajících ke křižovatce silnic II/408xII/413

- autobusy linkové osobní dopravy, které do nich přijedou od Znojma a budou odjíždět opět zpět na Znojmo, se budou v Suchohrdlech otáčet za zastávkami Suchohrdly prodejna okruhem tvořeným silnici II/413 a místními komunikacemi,

- částečná uzavírka silnice I9I/408 na průtahu Suchohrdly, bude se jednat o posuvná pracovní místa o délce 30m, ve kterých bude provoz řízen dopravními značkami

úplná uzavírka silnice II/408 v městské části Znojma Přímětice v úseku od křižovatky silnic II/408 x II/361 po přibližně konec zastavěné části Přímětic ve směru k silnici I/38

- úsekem silnice II/408 od křižovatky s místní komunikací ulicí Na Záhumenkách po konec zastavěné části Přímětic ve směru k silnici I/38 bude průjezd autobusů linkové osobní dopravy uzavřeným úekem silnice II/408 povolen

- objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude vedena obousměrně ulicí Na Záhumenkách

- autobusové zastávky Znojmo, Přímětice, Plenkovická budou dočasně přeloženy na silnici II/408 ul. Vranovskou

částečná uzavírka silnici II/408 v městké částí Znojma Přímětice v úseku od křízžovatky silnic II/408 x II/361 po příbližně konec zastavěné části Přímětic ve směru na Kuchařovice

- bude se jednat o posuvná pracovní místa o délce 30m, provoz v nich bude řízen dopravními značkami

úplná uzavírka silnice II/408 v celém úseku průtahu Kuchařovicemi, autobusům linkové osobní sopravy bude průjezd uzavřeným úsekem silnice II/408 povolen

- v termínech 21.10.-22.10 a 28.10.-29.10.2017 bude probíhat pokládka finální vrstvy vozovky na silnici II/408 na průtahu obcí Kuchařovice - v těchto dnech bude průjezd autobusů linkové osobní dopravy do Kuchařovic povolen jen částečně

 mapka