Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 1. kontrolního dne konaného 5.10.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden.

Stavba 06 Suchohrdly PROVEDENO:

-  vytýčení jednotlivých inženýrských sítí před zahájením výkopových prací

-  SO 101 - frézování komunikace v ulici Znojemská a Těšetická

-  SO 303, 304 — navážení materiálu pro dešť. kanalizaci, výkop a pokládka kanalizace so 304

 

B._Trvalé úkoly :

Kontrola harmonogramu prací (aktualizovanému k 26.9.2017) :

Požadujeme zvýšení intenzity stavební činnosti - navýšení množství mechanizace a pracovníků, max. délku pracovní doby vč. práce o víkendech, tak aby byla minimalizována délka uzavírek.

E: Ostatní :

Svoz odpadů dohodne zhotovitel s firmou FCC a ve spolupráci s obcí.

Příští KD se uskuteční dne 12.10.2017 (čtvrtek). Sraz účastníků je v 09,00 hod na stavbě.

 

Informace o stavbě kruhového objezdu jsou neustále aktualizovány, proto prosím sledujte webové stránky obce!