Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 6. kontrolního dne konaného 9.11.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly- Přímětice-I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly

PROVEDENO:

SO 303 práce na výkopech a pokládce kanalizace

SO 305 práce na domovních přípojkách

SO 306 výkopové a montážní práce na ul. Těšetická a Znojemská

SO 501 výkopové a montážní práce na ulici Těšetická a Znojemská.

PLÁN:

SO 101 odkop komunikace ul. Znojemská, provádění sanace AZ,

SO 304 práce na napojení stávající kanalizaci,

SO 306 výkopové a montážní práce na ul. Těšetická a Znojemská

SO 501 výkopové a montážní práce na ul. Těšetická a Znojemská

B.TRVALÉ ÚKOLY:

Stavba 06 práce na dešťové kanalizaci pokračují dle harmonogramu

C. ÚKOLY:

Při výkopových pracích na stoce D4 došlo k porušení stěny stávající studny, která se nachází v chodníku. Studna nebyla viditelná z povrchu a nebyla uvedena v PD. Obec požaduje zachování studny. Zhotovitel navrhne způsob technického řešení.

E. OSTATNÍ:

Po dobu zimního období budou organizovány KD 1x14 dní.

Příští 7. KD se uskuteční dne 23.11.2017 (čtvrtek).