Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis ze 7. kontrolního dne konaného 23.11.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)"

 

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PROVEDENO:

SO 304 - provádění prací na napojení stávající kanalizace

SO 305 - provádění prací na domovních přípojkách

SO 306 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Těšetická a Znojemská

SO 501 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Těšetická a Znojemská

PLÁN:

SO 101 - odkop komunikace ul. Těšetická a Znojemská, provádění sanace AZ

SO 306 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Těšetická a Znojemská

SO 501 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Těšetická a Znojemská

 

B. Trvalé úkoly:

Kontrola harmonogramu prací ( aktualizovanému k 8.11. 2017) :

Stavba 06 - práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C. Úkoly:

5/2 Při výkopových pracích na stoce D4 došlo k porušení stěny stávající studny, která se nachází v chodníku. Studna nebyla viditelná z povrchu a nebyla uvedena v PD. Obec požaduje zachování studny. Zhotovitel předloží způsob technického řešení.