Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 10. kontrolního dne konaného 25.1.2018 na akci ,,II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PROVEDENO:

SO 102 - výkopy a pokládka konstrukčních vrstev ul. Těšetická,

SO 302 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská,

SO 501 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Kuchařovická a Brněnská,

PLÁN PRACÍ OD 25.1- 8.2 2018

SO 301 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Kuchařovická,

SO 302 - provádění výkopových a montážních pracíá na ul. Brněnská,

SO 102 - výkopy a pokládka konstrukčních vrstev ul. Kuchařovická,

SO 306 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Kuchařovická,

SO 501 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská.

B. Trvalé úkoly:

Stavba 06 - práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C. Úkoly:

Zhotovitel zajistí bezpečný průchod chodců stavbou Přímětice i Suchohrdly

Zhotovitel zajistí v maximální možné míře přístup k firně Mobytex na ulici Brněnské - TRVALE!

Obec Suchohrdly upozorňuje na nevhodné umístění 2 sloupů E.ON v chodníku na ulici Těšetická.

Při realizaci chodníku došlo k obnažení základů oplocení zděného domu č. 124 ulice Těšetická, kdy základ částečně zasahuje do chodníku a zhotovitel navrhne technické řešení -T : příští KD

Zhotovitel upozorňuje na rozpor povolení vjezdu č.p. 124 s projektovou dokumentací - dojde k obnažení základu podezdívky oplocení.

E: Ostatní:

Příští 11. KD se uskuteční dne 8.2.2018.