Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 14. kontrolního dne konaného 22.3.2018 na akci

„ II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)“

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PLÁN:

SO 101,105-montáž ÚV v ulici Kuchařovická,

SO 101, 105 – pokládka nových konstrukčních vrstev komunikace v ulici Kuchařovická,

SO 101,105- pokládka silničních obrub v ulici Kuchařovická,

SO 102- výkopy a pokládka konstrukčních vrstev včetně chodníkových obrub.

B. Trvalé úkoly:

Kontrola harmonogramu prací

Stavba 06- práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

Opatření zhotovitele:

- Práce o víkendech

- Zvýšení počtu pracovníků

C. Úkoly:

9/3 Zhototvitel zajistí v maximální možné míře přístup k firmě Mobytex na ulici Brněnské- TRVALE!

10/3 Zhotovitel upozorňuje na rozpor povolení vjezdu č.p. 124 s projektovou dokumentací- dojde k obnažení základu podezdívky oplocení- zhotovitel navrhuje řešení vjezdu zhotovení chodníku v místě vjezdu dle povolení při dodržení příčného sklonu chodníku ( na hranicích pozemku vznikne výškový rozdíl cca 20cm a napojení si vyřeší majitel na svém pozemku sám). Definitivní řešení bude projednáno s p. Molíkem ( nutná účast investora, obce i zhotovitele), obec osloví p. M., aby předložil technické řešení vjezdu dle podmínek Rozhodnutí, T: 05.04.2018

13/1 b) Prověřit stav základu oplocení u č.p. 124 v obci Suchohrdly a zajistit, aby nedocházelo k jeho poškození- viz. Bod 10/3. Starosta projedná v radě obce.

14/1 Obec prověřila u pana K. jeho požadavek na zřízení vjezdu. Pan K. vjezd nepožaduje, zhotovitel provede obruby u pana K. dle PD.

D. Kontrola stavby:

Prohlídka stavby proběhla před KD. Provádí se průběžné kontroly stavby dle potřeby a dohod.

E: Ostatní:

Příští 15. KD se uskuteční dne 29.3.2018 (čtvrtek). Sraz účastníků je v 9.00 hod. na stavbě (dle upřesnění)