Suchohrdly

Oficiální stránky obce

POZOR-POZOR-POZOR

 

důležité oznámení pro občany bydlící převážně na níže uvedených

komunikacích.Od měsíce dubna do října roku 2018 bude probíhat       

REKONSTRUKCE  těchto místních komunikací:

Dlouhá                       od 02. 04. do 18. 05. 2018

Zahradní                    od 30. 04. do 15. 06. 2018

Vinohrady                 od 30. 04. do 15. 06. 2018

Sklepní                       od 01. 06. do 31. 07. 2018

Příční                          od 01. 06. do 31. 07. 2018

Kolonka                     od 01. 08. do 31. 10. 2018

Polní                            od 03. 09. do 21. 09. 2018

Provoz všech vozidel, vyjma vozidel stavby a IZS bude na těchto

komunikacích v uvedených termínech OMEZENÝ, ale i zcela PŘERUŠENÝ.

Omezení provozu se dotkne i bezprostředně navazujících komunikací.

 

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách obce,

 úřední desce či přímo na obecním úřadě