Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 18. kontrolního dne konaného 19.04.2018 na akci  „ II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)“

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PLÁN:

-SO 101 - pokládka konstrukčních vrstev vozovky MZK, ACP, ACL, větev  ,,B" a ,,D",

-SO 102 -výkopy a pokládka konstrukčních vrstev včetně chodníkových obrub

B. Trvalé úkoly:

Kontrola harmonogramu prací

Stavba 06 - práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C. Úkoly:

9/3 Zhotovitel zajistí v maximální možné míře přístup k firmě Mobytex na ulici Brněnské- TRVALE!

17/3 Zhotovitel navrhne postup stavby v souvislosti s dopravní obslužností firmy ZNORA.

T: do KD č. 18-zhotovitel navrhne provádět práce od OK po vjezd ZNORA, zbývající úsek předpokládá umožnit omezený průjezd do areálu, bude upřesněno podle postupu předchozích prací, podle rozhodnutí o realizaci vjezdové brány a podle rozhodnutí o ralizaci vjezdové brány a podle sdělení o intenzitě provozu vozidel, zhotovitel požaduje toto upřesnit v první polovině května.

18/4 Obec Suchohrdly vznesla požadavek na opravu havarijního stavu ulice Okružní, který vznikl během stavby SO 06 Suchohrdly průtah. Obec žádá o provedení opravy.

18/5 Obec Suchohrdly- na ulici Pálavská se vyskytují trhliny v okolí kanalizačních šachet a vodovodních poklopů. Obec žádá o provedení opravy.

E: Ostatní:

Příští 19. KD se uskuteční dne  26.04.2018. Sraz účastníků je v 9.00hod. na stavbě.