Suchohrdly

Oficiální stránky obce

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PLÁN:

- SO 101 odkop stávající komunikace v ulici Brněnská,

- SO 102- výkopy a pokládka konstrukčních vrstev včetně chodníkových obrub v ulici Kuchařovická a Těšetická,

- SO 102- pokládka zámkové dlažby v ulici Kuchařovická a Těšetická

 

B. Trvalé úkoly:

Kontrola harmonogramu prací

Stavba 06 - práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

 

C. Úkoly:

17/3 Zhotovitel navrhne postup stavby v souvislosti s dopravní obslužností firmy ZNORA.

T: do KD č. 18- zhotovitel navrhne provádět práce od OK po vjezd ZNORA, zbývající úsek předpokládá umožnit omezený průjezd do areálul, bude upřesněno podle postupu předchozích prací, podle rozhodnutí o realizaci vjezdové brány a podle sdělení o intenzitě provozu vozidel, zhotovitel požaduje toto upřesnění v první polovině května- bude umožněn vjezd do areálu.

 

18/4 Obec Suchohrdly vznesla požadavek na opravu havarijního stavu ulice Okružní, který vznikl během stavby SO 06 Suchohrdly průtah. Obec žádá o provedení opravy.  SúS JMK prověří možnosti opravy a do příštího KD odpoví- požadavek na opravu ulice Okružní SúS JMK neprovede.

18/5 Obec Suchohrdly- na ulici Pálavská se vyskytují trhliny okolo kanalizačních šachet a vodovodních poklopů. Obec žádá o provedení opravy- zhotovitel prověří rozsah a povahu škod- úkol trvá.

18/6 Obec Suchohrdly upozorňuje na nevhodnost technického řešení pobruby u domu č.p.124 z důvodu snížení bezpečnosti chodců a bezpečnosti silničního provozu. SúS provede obruby dle rozhodnutí DI Policie ČR z pondělí 16.4.2018. Zhotovitel požaduje rozhodnutí obce o způsobu provedeníé chodníku se sníženou obrubou (chodník-vjezd) - v realizaci dle požadavku obce, obec předložila a provede dohodnutá opatření.

19/2 Starosta obce Suchohrdly prověří s majitelem nemovitosti Znojemská 83 způsob úpravy, T: 20KD, obec zabezpečí jednoduchou PD a povolení stavby.

19/3 Zhotovitel odsouhlasí se starostou obce Suchohrdly technické řešení a způsob financování na ulici Kuchařovická-sjezdy budou prodlouženy,

19/4 Dodavatel stavby provede izolaci zdi podél chodníku na ulici Těšetická (2pole)- provádí se.

19/5 Obec Suchohrdly upozorňuje na poškození chodníkového obrubníku vozidlem Polytransu na výjezd z areálu firmy a požaduje opravu-zhotovitel provede opravu obrubníku.

E: Ostatní:

Příští 21. KD se uskuteční dne 10.5.2018. Sraz účastníků je v 9.00 hod. na stavbě.