Suchohrdly

Oficiální stránky obce

 

A.Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PLÁN:

-SO 101 odkop stávající komunikace v ulici Brněnská,

-SO 101- pokládka konstrukčních vrstev komunikace v ulici Brněnská,

-SO 102 – výkopy a pokládka konstrukčních vrstev včetně chodníkových obrub v ulici Kuchařovická, Znojemská, a Těšetická,

-SO 102 – pokládka zámkové dlažby v ulici Kuchařovická a Znojemská,

-SO 501 – propojení přeložek plynu.

B.Trvalé úkoly:

Kontrola harmonogramu prací

Stavba 06- práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C.Úkoly:

9/3 Zhotovitel zajistí v maximální možné míře přístup k firmě Mobytex na ulici Brněnské-TRVALE!