Suchohrdly

Oficiální stránky obce

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PLÁN:

- SO 101 - odkop stávající komunikace včetně chodníků v ulici Brněnská,

- SO 101 - pokládka konstrukčních vrstev komunikace v ulici Brněnská,

B. Trvalé úkoly:

Kontrola harmonogramu prací

Stavba 06 - práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C. Úkoly:

19/2 Starosta obce Suchohrdly prověří s majitelem nemovistosti Znojemská 83 způsob úpravy,

- obec zabezpečí jednoduchou PD a povolení stavby. Obec objedná PD-trvá, starosta obce vyvolá jednání s majitelelm a domluví konečné řešení před jeho domem. Z jednání bude pořízen zápis.

23/2 Obec požaduje, aby chodník na ulici Kuchařovická byl na konci bazbarierově ukončen.

E: Ostatní:

Příští 24. KD se uskuteční dne 31.5.2018. Sraz účastníků je v 9.00 hod. na stavbě (dle upřesnění.