Suchohrdly

Oficiální stránky obce

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PROVEDENO:

- SO 101- odkop stávající komunikace včetně chodníků v ulici Brněnská,

- SO 101- pokládka konstrukčních vrstev komunikace v ulici Brněnská,

- SO 102- pokládka chodníkových obrub a zámkové dlažby v ulici Kuchařovická, Znojemská a Těšetická,

- SO 105- pokládka dlažby z kostek,

- SO 105- výkop a pokládka konstrukčních vrstev zbývající části okružní křižovatky,

- SO 106- výkop stávající konstrukčních vrstev.

PLÁN:

- SO 101- pokládka konstrukčních vrstev komunikace v ulici Brněnská,

- SO 101- pokládka silničních obrub v ulici Brněnská,

- SO 102- pokládka zámkové dlažby v ulici Kuchařovická, Znojemská a Těšetická,

- SO 106- pokládka konstrukčních vrstev

B. Trvalé úkoly:

Stavba 06- práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C. Úkoly:

9/3 Zhotovitel zajistí v maximální možné míře přístup k firmě Mobytex na ulici Brněnské-TRVALE!

18/5 Obec Suchohrdly- na ulici Pálavská se vyskytují trhliny v okolo kanalizačních šachet a vodovodních poklopů. Obec žádá o provedení opravy- zhotovitel prověří rozsah a povahu škod-úkol trvá- bude řešeno na konci stavby,

19/2 Starosta obce Suchohrdly prověří s majitelelm nemovitosti Znojemská 83 způsob úpravy, T: 24KD

-obec zabezpečí jednoduchou PD a povolení stavby. Obec objedná PD-trvá, starosta obce vyvolá jednání s majitelem a domluví konečné řešení před jeho domem. Z jednání bude pořízen zápis.

26/1 Chodník na uluci Brněnská Rada obce odsouhlasila k realizaci.

26/2 Podélné stání na ulici Těšetická bude přesunuto podélně o 1,5m z důvodu kolize s vodovodním hydrantem.

26/3 Na začátku úseku ulice Kuchařovická bude provedena rozšířená krajnice po vjezd do polytransu. Vodovodní hydrant v krajnici bude zabezpečen obalovanou směsí.