Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Nekategorizováno

Obec Suchohrdly hledá kronikáře, který bude vést kroniku obce. Tuto funkci musí zastávat dobrý češtinář s výborným slohem a krasopisem, protože kronika se píše ručně. Další samozřejmostí je zájem o dění v obci a v blízkém okolí. Zájemci se mohou hlásit na tel.č. 775 886 861

Obec Suchohrdly, Těšetická 114, Suchohrdly 669 02

INFORMUJE ÚČASTNÍKY OBECNÍCH AKCÍ

V souvislosti s GDPR upozorňujeme občany, že z veškerých akcí pořádaných obcí Suchohrdly, mohou být pořizovány fotografie či videozáznam a to mimo jiné i účastníků (včetně dětí) této akce. Pořízené fotografie či videozáznam mohou být v rámci propagace zveřejněny na webových stránkách obce Suchohrdly na adrese www.obec-suchohrdly.cz a na facebookovém profilu obce Suchohrdly a dalších sociálních sítích. Pořízené fotografie mohou být dále zveřejněny ve  zpravodaji obce, popř. jiných tištěných materiálech. Dále v této souvislosti upozorňujeme, že u některých takto zveřejněných fotografií může být uvedeno i jméno a příjmení zobrazených účastníků akce (např. výherců soutěží apod.).

Vstupem na akce souhlasíte s pořízením fotografií či videozáznamu a jeho následným zveřejněním v rámci propagace obce Suchohrdly.

bdf3dad6627608f8166c08a2c8aae29e.0Druhou adventní neděli jsme strávili opět u obecního sklepa, ale tentokrát bylo pro návštěvníky připraveno čertovské peklo. Druhou svíci na adventním věnci nám zapálili zapálili místostarostové obce a pak už jsme jen očekávali příchod nejvyššího pekelníka Lucifera. Ten s sebou odnesl do pekla jednu hříšnou duši, kterou čekala náprava a všechny pekelníky čertovská zkouška. Naštěstí hříšnou duši zachránil Milukáš a všechny přítomné děti, po zvážení na pekelné váze, obdaroval nadílkou. Ti kteří se do sklepa nedostali, mohli sledovat video projekci nahoře u obecního sklepa. Na závěr večera, jste mohli shlédnout překrásný ohňostroj.

Velké poděkování patří panu Františku Kuchařovi a všem pekelníkům,  za přípravu čertovského pekla a Mikuláši za záchranu hříšných duší. Děkuji Dýkejovi za zvuk a projekci, firmě Starnet za propůjčení internetu, paní Lučzewské za pomoc při chystání balíčků, Pomoně Těšetice a.s za darování jablíček a Kinderweltu za sladkost do balíčků pro děti.

foto zde