Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Nekategorizováno

Zápis z 11. kontrolního dne konaného 15.02.2018 na akci II/408 Suchohrdly

 

PLÁN : 19.2.2018 – 25.2.2018 :

- SO 102 – výkopy a pokládka konstrukčních vrstev ul. Kuchařovická,                                                                 

- SO 301 – provádění výkopových a montážních prací na ul. Kuchařovická,

 - SO 302 – provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská,

 - SO 305 – provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská,

 - SO 306 – provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská.

 B. Trvalé úkoly :

Stavba 06 – práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C. Úkoly :

9/3 Zhotovitel zajistí v maximální možné míře přístup k firmě Mobytex na ulici Brněnské – TRVALE !

10/1 Obec Suchohrdly upozorňuje na nevhodné umístění 2 sloupů E.ON v chodníku na ulici Těšetická. Není předmětem stavby. Příp. přeložku může řešit obec samostatně.

10/2 Při realizaci chodníku došlo k obnažení základů oplocení zděného domu č. 124 ulice Těšetická, kdy základ částečně zasahuje do chodníku a zhotovitel navrhne technické řešení. T: příští KD – splněno, zpracovává se výkaz výměr

10/3 Zhotovitel upozorňuje na rozpor povolení vjezdu pana Molíka č.p. 124 s projektovou dokumentací – dojde k obnažení základu podezdívky oplocení - zhotovitel navrhuje řešení vjezdu zhotovení chodníku v místě vjezdu dle povolení při dodržení příčného sklonu chodníku (na hranicích pozemku vznikne výškový rozdíl cca 20 cm a napojení si vyřeší majitel na svém pozemku sám). Definitivní řešení bude projednáno s p. Molíkem (nutná účast investora, obce i zhotovitele).

11/1 Zhotovitel oznamuje, že přípojky dešťové kanalizace na stoce D2 vpravo jsou v kolizi se stávajícími IS zejména s STL plynovodem. Zhotovitel provedl sondy, po zaměření odešle projektantovi, který navrhne nové řešení.

E: Ostatní :

Příští 12. KD se uskuteční dne 01.03.2018 (čtvrtek).

Zápis z 10. kontrolního dne konaného 25.1.2018 na akci ,,II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PROVEDENO:

SO 102 - výkopy a pokládka konstrukčních vrstev ul. Těšetická,

SO 302 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská,

SO 501 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Kuchařovická a Brněnská,

PLÁN PRACÍ OD 25.1- 8.2 2018

SO 301 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Kuchařovická,

SO 302 - provádění výkopových a montážních pracíá na ul. Brněnská,

SO 102 - výkopy a pokládka konstrukčních vrstev ul. Kuchařovická,

SO 306 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Kuchařovická,

SO 501 - provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská.

B. Trvalé úkoly:

Stavba 06 - práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C. Úkoly:

Zhotovitel zajistí bezpečný průchod chodců stavbou Přímětice i Suchohrdly

Zhotovitel zajistí v maximální možné míře přístup k firně Mobytex na ulici Brněnské - TRVALE!

Obec Suchohrdly upozorňuje na nevhodné umístění 2 sloupů E.ON v chodníku na ulici Těšetická.

Při realizaci chodníku došlo k obnažení základů oplocení zděného domu č. 124 ulice Těšetická, kdy základ částečně zasahuje do chodníku a zhotovitel navrhne technické řešení -T : příští KD

Zhotovitel upozorňuje na rozpor povolení vjezdu č.p. 124 s projektovou dokumentací - dojde k obnažení základu podezdívky oplocení.

E: Ostatní:

Příští 11. KD se uskuteční dne 8.2.2018.

V roce 2018 proběhnou volby přísedících Okresního soudu ve Znojmě pro volební období roku 2018 – 2022. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva.

Podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích může být přísedícím ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovení za přísedícího.

Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce, jímž je do funkce volen a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.

Funkční období přísedícího trvá 4 roky od data zvolení. Slib skládají přísedící do rukou předsedy soudu, k němuž byli zvoleni.

Jedná se o výkon veřejné funkce, který představuje překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce.

Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího. Přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, příslušní za výkon funkce přísedícího náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Přísedícím, kteří v pracovním poměru nejsou, se nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu této funkce. Dále přísedícím stát hradí hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce a za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce ve výši 150 Kč. Odměna přísedícím podle zákona nenáleží.

Termín pro podání žádostí do 31.1.2018 na Obecním úřadě Suchohrdly.

Kontakt pro podání žádostí: Mgr. Milada Švejdová, ředitelka správy Okresního soudu ve Znojmě,  reditelspravy@osoud.zno.justice.cz.

 

2018 01 06 turnaj Dolní CerekevRok 2018 zahájili mladší žáci TJ Suchohrdly (roč.2005 a mladší) opět sympatickým výkonem na velmi dobře obsazeném halovém turnaji v Dolní Cerekvi , kde za účasti dalších 6 týmů si vedli velmi dobře (2x výhra, 2x remíza, 2x prohra). První zápas sice prohráli (byť byli lepším týmem), avšak v dalších třech zápasech podali velmi dobré výkony a dokázali tak zahrát rovnocenný zápas i s takovým týmem, jako je FŠ Třebíč, jež všechny zápasy na turnaji suverénně vyhrála, pouze naši chlapci s nimi dokázali remizovat.

Bohužel po delší přestávce přišla únava a chlapci tak v předposledním zápase proti TJ Jiskře Měřín sice  ještě vyhráli (byť byli horším týmem), avšak poslední zápas proti FC Svratka Brno již absolutně fyzicky nezvládli a zaslouženě vysoko prohráli.

I přesto svým výkonem chlapci opět zanechali dobré jméno našeho oddílu v tomto kraji.

TJ Ježek Rantířov – TJ Suchohrdly             3 : 1       (Žižka)

TJ Slavoj Třešť  – TJ Suchohrdly 2 : 2       (Fila, Žižka)

SK FŠ Třebíč „05“  –  TJ Suchohrdly          1 : 1       (Žižka)

TJ Sokol Dobšice  –  TJ Suchohrdly            0 : 3       (Žižka, Březina Vít, Skoupý)

TJ Jiskra Měřín  – TJ Suchohrdly                1 : 3       (Skoupý 2x, Březina Marek)

FC Svratka Brno „05“ –  TJ Suchohrdly    6 : 2       (Březina Vít 2x)

Na turnaji náš oddíl reprezentovali :

Krčál Adam – Žižka David, Olej Tomáš, Toufar Tomáš, Teleki Ondřej, Březina Marek, Březina Vít, Fila Martin, Spoupý Josef, Štrombach Michal,

Za sympatický výkon chlapcům děkujeme.

Trenéři: Žižka, Štancl