Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Nekategorizováno

Upozorňujeme občany na uzavírky silnice:

částečná uzavírka v křižovatce ulice Těšetická a Znojemská, kde budou prováděny práce na výstavbu okružní křižovatky v termínu od 1.5.2018 do 31.7.2018

úplná uzavírka ulice Brněnská a Kuchařovická, kde bude prováděna oprava komunikace, výstavba chodníků, vjezdů, přeložky sítí a výstavba okružní křižovatky v termínu od 1.5.2018 do 20.5.2018

částečná uzavírka ulice Těšetická a Znojemská, kde bude prováděna oprava komunikace, výstavba chodníků, vjezdů, přeložky sítí a výstavba okružní křižovatky v termínu od 1.5.2018 do 20.5.2018

Zápis z 18. kontrolního dne konaného 19.04.2018 na akci  „ II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)“

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PLÁN:

-SO 101 - pokládka konstrukčních vrstev vozovky MZK, ACP, ACL, větev  ,,B" a ,,D",

-SO 102 -výkopy a pokládka konstrukčních vrstev včetně chodníkových obrub

B. Trvalé úkoly:

Kontrola harmonogramu prací

Stavba 06 - práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C. Úkoly:

9/3 Zhotovitel zajistí v maximální možné míře přístup k firmě Mobytex na ulici Brněnské- TRVALE!

17/3 Zhotovitel navrhne postup stavby v souvislosti s dopravní obslužností firmy ZNORA.

T: do KD č. 18-zhotovitel navrhne provádět práce od OK po vjezd ZNORA, zbývající úsek předpokládá umožnit omezený průjezd do areálu, bude upřesněno podle postupu předchozích prací, podle rozhodnutí o realizaci vjezdové brány a podle rozhodnutí o ralizaci vjezdové brány a podle sdělení o intenzitě provozu vozidel, zhotovitel požaduje toto upřesnit v první polovině května.

18/4 Obec Suchohrdly vznesla požadavek na opravu havarijního stavu ulice Okružní, který vznikl během stavby SO 06 Suchohrdly průtah. Obec žádá o provedení opravy.

18/5 Obec Suchohrdly- na ulici Pálavská se vyskytují trhliny v okolí kanalizačních šachet a vodovodních poklopů. Obec žádá o provedení opravy.

E: Ostatní:

Příští 19. KD se uskuteční dne  26.04.2018. Sraz účastníků je v 9.00hod. na stavbě.

 

Upozorňujeme občany, že dnešním dnem začala rekonstrukce ulice Akátová, která potrvá do 18. května 2018. Operativní zahájení prací na stavbě Průtah 06 Suchohrdly.

Starosta obce se omlouvá dotčeným osobám za neinformovanost.

UPOZORNĚNÍ

upozorňujeme občany,

že proběhne čištění místních komunikací

dne 19.4.2018 od 7.00hod – 15.00 hod.

Prosíme občany, aby si přeparkovali svá vozidla mimo komunikaci určenou k čištění.

Čištění se týká těchto ulic: Kolonka, Třešňová,                                                                                                                  Větrná, Jabloňová, Švestková, Pálavská, Na Hájku,                                                                                                  Napoleonova, Výsluní, U Potoka, Pod Skalou,                                                                                                                        Za Zvoničkou, Školní, Údolní, Sklepní, V Kopci, Sadová