Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Nekategorizováno

Obec Suchohrdly, Těšetická 114, Suchohrdly 669 02

INFORMUJE ÚČASTNÍKY OBECNÍCH AKCÍ

V souvislosti s GDPR upozorňujeme občany, že z veškerých akcí pořádaných obcí Suchohrdly, mohou být pořizovány fotografie či videozáznam a to mimo jiné i účastníků (včetně dětí) této akce. Pořízené fotografie či videozáznam mohou být v rámci propagace zveřejněny na webových stránkách obce Suchohrdly na adrese www.obec-suchohrdly.cz a na facebookovém profilu obce Suchohrdly a dalších sociálních sítích. Pořízené fotografie mohou být dále zveřejněny ve  zpravodaji obce, popř. jiných tištěných materiálech. Dále v této souvislosti upozorňujeme, že u některých takto zveřejněných fotografií může být uvedeno i jméno a příjmení zobrazených účastníků akce (např. výherců soutěží apod.).

Vstupem na akce souhlasíte s pořízením fotografií či videozáznamu a jeho následným zveřejněním v rámci propagace obce Suchohrdly.

bdf3dad6627608f8166c08a2c8aae29e.0Druhou adventní neděli jsme strávili opět u obecního sklepa, ale tentokrát bylo pro návštěvníky připraveno čertovské peklo. Druhou svíci na adventním věnci nám zapálili zapálili místostarostové obce a pak už jsme jen očekávali příchod nejvyššího pekelníka Lucifera. Ten s sebou odnesl do pekla jednu hříšnou duši, kterou čekala náprava a všechny pekelníky čertovská zkouška. Naštěstí hříšnou duši zachránil Milukáš a všechny přítomné děti, po zvážení na pekelné váze, obdaroval nadílkou. Ti kteří se do sklepa nedostali, mohli sledovat video projekci nahoře u obecního sklepa. Na závěr večera, jste mohli shlédnout překrásný ohňostroj.

Velké poděkování patří panu Františku Kuchařovi a všem pekelníkům,  za přípravu čertovského pekla a Mikuláši za záchranu hříšných duší. Děkuji Dýkejovi za zvuk a projekci, firmě Starnet za propůjčení internetu, paní Lučzewské za pomoc při chystání balíčků, Pomoně Těšetice a.s za darování jablíček a Kinderweltu za sladkost do balíčků pro děti.

foto zde

  IMG 9626 Na první  adventní neděli jsme se společně  sešli u obecního sklepa na slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Po proslovu pana starosty a otce Mariana z Louky, kteří zahájili Suchohrdelský advent zapálením první svíce na adventním věnci, jsme se již mohli těšit na vystoupení místní Mateřské školy. Paní učitelky s dětmi nacvičily čertovské písně a básně a následoval hudební program          Základní školy Suchohrdly. Poté jsme rozsvítili vánoční stromeček a spustili tak  vánoční atmosféru. Jako každý rok byl připraven vánoční jarmark, kde jste si mohli zakoupit třeba vánoční dáreček v podobě keramického hrníčku, dřevěného andílka nebo třeba vánoční svícen. Na zahřátí bylo k dispozici svařené víno, pro děti byl připraven čaj a dětský punč- zdarma. Děti si mohly pochutnat na perníčku, které pro ně napekly členky Českého svazu žen a všichni jsme si mohli užívat 1. adventní neděli.

Velké díky patří našim hasičům za usazení vánočního stromu, rodině Komínkové za darování vánočního stromu, P. Kuchařové za výrobu adventního věnce, ZŠ Suchohrdly a MŠ Suchohrdly za jejich program a vánoční jarmark, členkám ČSŽ, a všem kteří se podíleli na přípravách Suchohrdelského adventu zejména Davidu Kuchařovi a Petru Schneiderovi.

foto zde

IMG 9577

   V sobotu dne 1.12.2018 proběhla na bowlingu ve Znojmě „ukončená“ podzimní části fotbalové sezony mladších a starších žáků TJ Suchohrdly za účasti trenérů Jiřího Žižky, Petra Štancla, Michala Albrechta a starosty obce Pavla Telekiho.

Díky vstřícnosti Ing.Dalibora Šafáře ze Suchohrdel, který nám zajistil sponzoringem hodinový pronájem všech čtyř drah, si tak chlapci mohli zahrát (stejně jako vloni ) turnaj v bowlingu. Před zahájením turnaje však nejdříve proběhlo ústy trenérů zhodnocení podzimní části fotbalové sezony a poděkování chlapcům za velmi dobré výkony. Po tomto zhodnocení se ujal slova i starosta obce Pavel Teleki, který rovněž poděkoval chlapcům za velmi sympatické výkony v podzimní části sezóny.

Dále poděkoval chlapcům, kteří se zúčastnili turnajů za výběr okresního fotbalového svazu Znojmo (David Žižka, Adam Lorenc, Adam Rolník a Šimon Malina), za vzornou reprezentaci oddílu TJ Suchohrdly a naší obce, přičemž jim předal děkovný diplom a poukázku na     nákup kopaček v hodnotě 500,-Kč.    Závěrem předal všem menší          mikulášskou nadílku, popřál mnoho    sportovních úspěchů do dalšího  období a krásné prožití nadcházejících svátků.  Následně proběhl vlastní turnaj v bowlingu, po kterém taky došlo i na vyhodnocení družstev a jednotlivců. Celé odpoledne tak proběhlo ve velmi přátelské atmosféře.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat za vstřícnost a sponzoring Ing.Daliboru Šafářovi.

Více foto zde