Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Nekategorizováno

Ve středu 22.11 bude obecní úřad z technických důvodů uzavřen.

Protože se blíží období vánočních svátků objevují se častěji krádeže v obchodech ale i v rodinných domcích. Žádáme občany, aby si ve svém zájmu hlídali svoje osobní věci a zamykali si domy. V případě jakéhokoliv podezření kontaktujte Policii ČR. 

 

Ve středu 22.11.2017 od 7.30h.-16.00h.  nepoteče voda v horní části obce- ulice Brněnská, Kuchařovická, Na Hájku, Na Výsluní, Akátová, Znojemská po trafostanici, Těšetická, Březová, Lesní, Pálavská, Třešňová, Jabloňová, Švestková.

(mimo ulice Kolonka a Ke Studním)

Zápis z 6. kontrolního dne konaného 9.11.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly- Přímětice-I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly

PROVEDENO:

SO 303 práce na výkopech a pokládce kanalizace

SO 305 práce na domovních přípojkách

SO 306 výkopové a montážní práce na ul. Těšetická a Znojemská

SO 501 výkopové a montážní práce na ulici Těšetická a Znojemská.

PLÁN:

SO 101 odkop komunikace ul. Znojemská, provádění sanace AZ,

SO 304 práce na napojení stávající kanalizaci,

SO 306 výkopové a montážní práce na ul. Těšetická a Znojemská

SO 501 výkopové a montážní práce na ul. Těšetická a Znojemská

B.TRVALÉ ÚKOLY:

Stavba 06 práce na dešťové kanalizaci pokračují dle harmonogramu

C. ÚKOLY:

Při výkopových pracích na stoce D4 došlo k porušení stěny stávající studny, která se nachází v chodníku. Studna nebyla viditelná z povrchu a nebyla uvedena v PD. Obec požaduje zachování studny. Zhotovitel navrhne způsob technického řešení.

E. OSTATNÍ:

Po dobu zimního období budou organizovány KD 1x14 dní.

Příští 7. KD se uskuteční dne 23.11.2017 (čtvrtek).

Žádáme řidiče o maximální dodržování rychlosti na objízdních trasách po místních komunikacích. Na těchto komunikacích se často pohybují děti, proto buďte obezřetní!!!