Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Nekategorizováno

IMG 4278V sobotu dne 2.12.2017 proběhla na bowlingu ve Znojmě „ukončená“ podzimní části fotbalové sezony mladších a starších žáků TJ Suchohrdly za účasti trenérů p.Jiřího Žižky, p.Pavla Mrni, p.Petra Štancla, starosty obce Ing.Martina Paula a některých rodičů.

Díky vstřícnosti Ing.Dalibora Šafáře ze Suchohrdel (jeden ze spolumajitelů Bowlingu ve Znojmě), který nám zajistil sponzoringem hodinový pronájem všech čtyř drah, si tak chlapci mohli zahrát (stejně jako vloni ) mikulášský turnaj v bowlingu. Před zahájením turnaje však nejdříve proběhlo ústy trenérů zhodnocení podzimní části fotbalové sezony a poděkování chlapcům za velmi dobré výkony.

Po tomto zhodnocení se ujal slova starosta obce Ing.Martin Paul, který rovněž poděkoval chlapcům za velmi sympatické výkony v podzimní části sezóny. Dále poděkoval chlapcům, kteří se zúčastnili turnajů za výběr okresního fotbalového svazu Znojmo (David Žižka, Marek Březina,David Novák a Petr Minařík), za vzornou reprezentaci oddílu TJ Suchohrdly a naší obce, přičemž jim předal děkovný diplom a poukázku na nákup kopaček v hodnotě 500,-Kč. Závěrem předal všem menší mikulášskou nadílku, popřál mnoho sportovních úspěchů do dalšího období a krásné prožití nadcházejících svátků.  

Následně proběhl vlastní turnaj v bowlingu, po kterém taky došlo i na vyhodnocení družstev a jednotlivců. Celé odpoledne tak proběhlo ve velmi přátelské atmosféře.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat za vstřícnost a sponzoring Ing.Daliboru Šafářovi.

Za TJ Suchohrdly Ing.Jiří Žižka

Fotografie zde

Protože se blíží období vánočních svátků objevují se častěji krádeže v obchodech ale i v rodinných domcích. Žádáme občany, aby si ve svém zájmu hlídali svoje osobní věci a zamykali si domy. V případě jakéhokoliv podezření kontaktujte Policii ČR.