Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Nekategorizováno

Obec Suchohrdly, Těšetická 114, Suchohrdly 669 02

INFORMUJE ÚČASTNÍKY OBECNÍCH AKCÍ

V souvislosti s GDPR upozorňujeme občany, že z veškerých akcí pořádaných obcí Suchohrdly, mohou být pořizovány fotografie či videozáznam a to mimo jiné i účastníků (včetně dětí) této akce. Pořízené fotografie či videozáznam mohou být v rámci propagace zveřejněny na webových stránkách obce Suchohrdly na adrese www.obec-suchohrdly.cz a na facebookovém profilu obce Suchohrdly a dalších sociálních sítích. Pořízené fotografie mohou být dále zveřejněny ve  zpravodaji obce, popř. jiných tištěných materiálech. Dále v této souvislosti upozorňujeme, že u některých takto zveřejněných fotografií může být uvedeno i jméno a příjmení zobrazených účastníků akce (např. výherců soutěží apod.).

Vstupem na akce souhlasíte s pořízením fotografií či videozáznamu a jeho následným zveřejněním v rámci propagace obce Suchohrdly.

bdf3dad6627608f8166c08a2c8aae29e.0Druhou adventní neděli jsme strávili opět u obecního sklepa, ale tentokrát bylo pro návštěvníky připraveno čertovské peklo. Druhou svíci na adventním věnci nám zapálili zapálili místostarostové obce a pak už jsme jen očekávali příchod nejvyššího pekelníka Lucifera. Ten s sebou odnesl do pekla jednu hříšnou duši, kterou čekala náprava a všechny pekelníky čertovská zkouška. Naštěstí hříšnou duši zachránil Milukáš a všechny přítomné děti, po zvážení na pekelné váze, obdaroval nadílkou. Ti kteří se do sklepa nedostali, mohli sledovat video projekci nahoře u obecního sklepa. Na závěr večera, jste mohli shlédnout překrásný ohňostroj.

Velké poděkování patří panu Františku Kuchařovi a všem pekelníkům,  za přípravu čertovského pekla a Mikuláši za záchranu hříšných duší. Děkuji Dýkejovi za zvuk a projekci, firmě Starnet za propůjčení internetu, paní Lučzewské za pomoc při chystání balíčků, Pomoně Těšetice a.s za darování jablíček a Kinderweltu za sladkost do balíčků pro děti.

foto zde

  IMG 9626 Na první  adventní neděli jsme se společně  sešli u obecního sklepa na slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Po proslovu pana starosty a otce Mariana z Louky, kteří zahájili Suchohrdelský advent zapálením první svíce na adventním věnci, jsme se již mohli těšit na vystoupení místní Mateřské školy. Paní učitelky s dětmi nacvičily čertovské písně a básně a následoval hudební program          Základní školy Suchohrdly. Poté jsme rozsvítili vánoční stromeček a spustili tak  vánoční atmosféru. Jako každý rok byl připraven vánoční jarmark, kde jste si mohli zakoupit třeba vánoční dáreček v podobě keramického hrníčku, dřevěného andílka nebo třeba vánoční svícen. Na zahřátí bylo k dispozici svařené víno, pro děti byl připraven čaj a dětský punč- zdarma. Děti si mohly pochutnat na perníčku, které pro ně napekly členky Českého svazu žen a všichni jsme si mohli užívat 1. adventní neděli.

Velké díky patří našim hasičům za usazení vánočního stromu, rodině Komínkové za darování vánočního stromu, P. Kuchařové za výrobu adventního věnce, ZŠ Suchohrdly a MŠ Suchohrdly za jejich program a vánoční jarmark, členkám ČSŽ, a všem kteří se podíleli na přípravách Suchohrdelského adventu zejména Davidu Kuchařovi a Petru Schneiderovi.

foto zde

IMG 94472. listopadu se v naší obci konal Lampionový průvod s dýňovou stezkou. Před samotným konáním Lampionového průvodu byl letos nově uspořádán Workshop  pro rodiče s dětmi, kde jsme všichni společně vyřezávali dýně, abychom je mohli použít na dýňovou stezku. Děti si dále mohly vyrobit netopýra, lucerničku nebo třeba strašidýlko. Soutěžilo se i o nejchutnější specialitu z dýně a 3 výherci dostali dárek v podobě dýňového produktu (1. místo dýňový olej, 2. místo dýňové pesto, 3. místo dýňová semínka).

V pátek, v den konání průvodu, za pomoci našich dobrovolných hasičů, jsme se všichni vydali s více jak stovkou svítících lampionů horní částí obce. Trasu jsme zakončili u obecního sklepa, kde na všechny zúčastněné čekalo překvapení.

Nejdříve vystoupily děti z MŠ Suchohrdly se svým programem a poté nám kouzelná dýně otevřela v obecním sklepě dýňovou stezku  s pohádkovými postavami.  Děti měly za úkol projít si dýňovou stezku a poznat pohádkové bytosti. Mohly zde potkat Bílou paní, Rumcajse, vodníka, Křemílka a Vochomůrku a tajemnou čarodějku. Odměnou jim byly dýňové sušenky, které pro ně upekly členky Českého svazu žen. Kdo měl chuť, mohl si opéct špekáček.  Děti se mohly zahřát čajem a dospělí svařákem.

Každým rokem účast na Lampionovém průvodu stoupá a to je důkaz toho, že Vás tato akce zajímá a baví. My, kteří se na přípravách podílíme, jsme za to velice rádi. Doufám tedy, že se Vám Lampionový průvod líbil a budeme se těšit zase na příští rok.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na akci zúčastnili. Děkuji firmě AGRO-EL Znojmo za darování dýní, našim dobrovolným hasičům, ZŠ Suchohrdly a paní vychovatelce Vítámvásové, členkám Českého svazu žen, Hospůdce u Boba za občerstvení, Dýkejovi, všem dobrovolníkům a pohádkovým postavám.