Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Úhrada místních poplatků (odpad, pes)

Poplatky jsou splatné DO 30.06.2017

Platit poplatky lze :

a) Úhrada poplatku POKLADNOU, PLATEBNÍ KARTOU

Pokladní hodiny:

Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

b) Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet správce poplatku je 138 84 76 359/0800

Variabilní symbol je číslo popisné poplatníka

Konstantní symbol 0308

 

Místní poplatek za komunální odpad:

500Kč na poplatníka/ objekt

OSVOBOZENÍ :

- třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti (u starších dětí nutno doložit potvrzení o studiu)

- občané starší 80 let

- občané do doby dovršení 1 roku

ÚLEVA – sleva 50 Kč:

- občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP-P (nutno doložit PLATNOU průkazku)

- občané starší 70 let

- občané do 6 let

Místní poplatek ze psů :

- za prvního psa 150Kč

- za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč