Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 2. kontrolního dne konaného 12.10.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly PROVEDENO:

- vytýčení jednotlivých inženýrských sítí před zahájením výkopových prací

- SO 101 - frézování komunikace v ulici Znojemská a Těšetická

- SO 303, 304 — navážení materiálu pro dešť. kanalizaci, výkop a pokládka kanalizace

Stavba 06 Suchohrdly PLÁN:

- SO 306 Přeložky vodovodu

SO 501 Přeložky vodovodu

B._Trvalé úkoly :

Kontrola harmonogramu prací (aktualizovanému k 26.9.2017) :

Práce pokračují dle harmonogramu.

Požadujeme zvýšení intenzity stavební činnosti!!! Navýšení množství mechanizace a pracovníků, max. délku pracovní doby vč. práce o víkendech, tak aby byla minimalizována délka uzavírek.