Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 3. kontrolního dne konaného 19.10.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly PROVEDENO:

- SO 306 Přeložky vodovodu - bude zahájeno

- SO 501 Přeložky vodovodu - bude zahájeno

Stavba 06 Suchohrdly PLÁN:

- SO 303 Provádění prací na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 304 Provádění prací na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 306 Vytýčení sítě, zahájení prací, navážení materiálu

- SO 501 Vytýčení sítě a navážení materiálu  

B._Trvalé úkoly :

Kontrola harmonogramu prací (aktualizovanému k 26.9.2017) :

Práce pokračují dle harmonogramu.

Požadujeme zvýšení intenzity stavební činnosti!!! Navýšení množství mechanizace a pracovníků, max. délku pracovní doby vč. práce o víkendech, tak aby byla minimalizována délka uzavírek - TRVÁ !