Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 4. kontrolního dne konaného 26.10.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly PROVEDENO:

- SO 303 Provádění prací na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 304 Provádění prací na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 306 Provádění výkopových a montážních prací na ulici Těšetická a Znojemská

- SO 501 Provádění výkopových a montážních prací na ulici Těšetická a Znojemská

Stavba 06 Suchohrdly PLÁN:

- SO 303 Prováděny práce na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 306 Prováděny výkopových a montážních prací na ulici Těšetická a Znojemská

- SO 501 Prováděny výkopových a montážních prací na ulici Těšetická a Znojemská

B._Trvalé úkoly :

Kontrola harmonogramu prací (aktualizovanému k 26.9.2017) :

Práce na dešť. kanalizaci pokračují dle harmonogramu.

Zpoždění s prováděním přeložek vodovodu a plynovodu!

Požadujeme zvýšení intenzity stavební činnosti!!! Navýšení množství mechanizace a pracovníků, max. délku pracovní doby vč. práce o víkendech, tak aby byla minimalizována délka uzavírek - TRVÁ !

Investor požaduje, aby práce na sebe postupně navazovaly !