Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Různé

Upozorňujeme občany, že v pátek 4.5.2018 se začíná frézovat vozovka ul. Brněnská do hloubky 30cm (od hřiště k okružní křižovatce) a nebude možné použít vjezdy k rodinným domům.

Žádáme občany, aby svá vozidla parkovali mimo ulici Brněnská.

Zápis z 4. kontrolního dne konaného 26.10.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly PROVEDENO:

- SO 303 Provádění prací na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 304 Provádění prací na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 306 Provádění výkopových a montážních prací na ulici Těšetická a Znojemská

- SO 501 Provádění výkopových a montážních prací na ulici Těšetická a Znojemská

Stavba 06 Suchohrdly PLÁN:

- SO 303 Prováděny práce na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 306 Prováděny výkopových a montážních prací na ulici Těšetická a Znojemská

- SO 501 Prováděny výkopových a montážních prací na ulici Těšetická a Znojemská

B._Trvalé úkoly :

Kontrola harmonogramu prací (aktualizovanému k 26.9.2017) :

Práce na dešť. kanalizaci pokračují dle harmonogramu.

Zpoždění s prováděním přeložek vodovodu a plynovodu!

Požadujeme zvýšení intenzity stavební činnosti!!! Navýšení množství mechanizace a pracovníků, max. délku pracovní doby vč. práce o víkendech, tak aby byla minimalizována délka uzavírek - TRVÁ !

Investor požaduje, aby práce na sebe postupně navazovaly !

Zápis z 3. kontrolního dne konaného 19.10.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly PROVEDENO:

- SO 306 Přeložky vodovodu - bude zahájeno

- SO 501 Přeložky vodovodu - bude zahájeno

Stavba 06 Suchohrdly PLÁN:

- SO 303 Provádění prací na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 304 Provádění prací na výkopech a pokládce kanalizace

- SO 306 Vytýčení sítě, zahájení prací, navážení materiálu

- SO 501 Vytýčení sítě a navážení materiálu  

B._Trvalé úkoly :

Kontrola harmonogramu prací (aktualizovanému k 26.9.2017) :

Práce pokračují dle harmonogramu.

Požadujeme zvýšení intenzity stavební činnosti!!! Navýšení množství mechanizace a pracovníků, max. délku pracovní doby vč. práce o víkendech, tak aby byla minimalizována délka uzavírek - TRVÁ !

Zápis z 2. kontrolního dne konaného 12.10.2017 na akci ,,II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)"

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly PROVEDENO:

- vytýčení jednotlivých inženýrských sítí před zahájením výkopových prací

- SO 101 - frézování komunikace v ulici Znojemská a Těšetická

- SO 303, 304 — navážení materiálu pro dešť. kanalizaci, výkop a pokládka kanalizace

Stavba 06 Suchohrdly PLÁN:

- SO 306 Přeložky vodovodu

SO 501 Přeložky vodovodu

B._Trvalé úkoly :

Kontrola harmonogramu prací (aktualizovanému k 26.9.2017) :

Práce pokračují dle harmonogramu.

Požadujeme zvýšení intenzity stavební činnosti!!! Navýšení množství mechanizace a pracovníků, max. délku pracovní doby vč. práce o víkendech, tak aby byla minimalizována délka uzavírek.