Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ Suchohrdly, Těšetická 114, Suchohrdly v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.)

1. Seznam akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb:

 • Postsignum
 • ICA
 • Eidentity

2. Adresa elektronické podatelny:

3. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.TXT (prostý text) 
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument) 
 • formát *.rtf (rich text format) 
 • formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word) 
 • formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel) 
 • formát *.jpg, *.gif (grafický formát) 
 • formát *.pdf

4. Seznam povolených typů nosičů dat

 • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce) 
 • CD se souborovým systémem ISO9660

5. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat

 • Pondělí8.00 - 17.00
 • Středa8.00 - 17.00

6. Příjem a zpracování elektronických podání

 • musí být podepsáno platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 
 • po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01)