Vytisknout

Obec Suchohrdly, Těšetická 114, Suchohrdly 669 02

INFORMUJE ÚČASTNÍKY OBECNÍCH AKCÍ

V souvislosti s GDPR upozorňujeme občany, že z veškerých akcí pořádaných obcí Suchohrdly, mohou být pořizovány fotografie či videozáznam a to mimo jiné i účastníků (včetně dětí) této akce. Pořízené fotografie či videozáznam mohou být v rámci propagace zveřejněny na webových stránkách obce Suchohrdly na adrese www.obec-suchohrdly.cz a na facebookovém profilu obce Suchohrdly a dalších sociálních sítích. Pořízené fotografie mohou být dále zveřejněny ve  zpravodaji obce, popř. jiných tištěných materiálech. Dále v této souvislosti upozorňujeme, že u některých takto zveřejněných fotografií může být uvedeno i jméno a příjmení zobrazených účastníků akce (např. výherců soutěží apod.).

Vstupem na akce souhlasíte s pořízením fotografií či videozáznamu a jeho následným zveřejněním v rámci propagace obce Suchohrdly.