Suchohrdly

Oficiální stránky obce

 

IMG 20190223 131627Hudba, maškary, koblížky a veselí to všechno bylo k vidění v sobotu 23. února v naší obci.  Jako každý rok naši hasiči uspořádali masopustní průvod masek obcí.  Zima letošnímu dni oslavy masopustu opravdu přála. Průvod procházel celou obcí a trval od ranních hodin do pozdního odpoledne. K vidění byly různé masky např. masky zvířat, jeptiška, mnich, mušketýři, ruský car, hipies pár a samozřejmě nesměl chybět lékař se svoji tekutou medicínou, která byla lékem na vše.  Letošního masopustu se účastnili i děti, které prošly téměř celou obcí a za tom jim patří velký obdiv. Již nyní se těšíme na příští rok a doufáme, že velkých a malých maškar se připojí ještě víc než letos. Na závěr děkujeme rodině Rychlíkové za občerstvení a Františku Kuchařovi za technickou pomoc.

logo-jmkbar-cz.jpg

Dotační program

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK na období 2017-2020

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

 

Poskytnutí investiční finanční podpory: 133 000Kč

Poskytnutí neinvestiční finanční podpory: 66 000Kč

na realizaci akce: ,,Dovybavení věcnými prostředky požární ochrany u jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Suchohrdly: přenosná motorová stříkačka, zásahový tablet" a ,,Dovybavení věcnými prostředky požární ochrany u jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Suchohrdly: autonomní dýchací přístroj, ocelová láhev tlaková, pracovní polohovací pás, přilba pro hasiče, ruční svítilna, vesty pro práci na vodě, vozidlová radiostanice, záchranné lano, zdravotnický batoh"

logo-jmkbar-cz.jpg

Dotační program

,, Obnova vybavení JSDH Suchohrdly 

(repase CAS, nákup techniky, výstroj a výzbroj)

Spolufinancováno Jihomoravským krajem