logo-jmkbar-cz.jpg

Dotační program

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK na období 2017-2020

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

 

Poskytnutí investiční finanční podpory: 133 000Kč

Poskytnutí neinvestiční finanční podpory: 66 000Kč

na realizaci akce: ,,Dovybavení věcnými prostředky požární ochrany u jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Suchohrdly: přenosná motorová stříkačka, zásahový tablet" a ,,Dovybavení věcnými prostředky požární ochrany u jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Suchohrdly: autonomní dýchací přístroj, ocelová láhev tlaková, pracovní polohovací pás, přilba pro hasiče, ruční svítilna, vesty pro práci na vodě, vozidlová radiostanice, záchranné lano, zdravotnický batoh"