Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Kulturní akce

IMG 94542. listopadu se v naší obci konal Lampionový průvod s dýňovou stezkou. Před samotným konáním Lampionového průvodu byl letos nově uspořádán Workshop  pro rodiče s dětmi, kde jsme všichni společně vyřezávali dýně, abychom je mohli použít na dýňovou stezku. Děti si dále mohly vyrobit netopýra, lucerničku nebo třeba strašidýlko. Soutěžilo se i o nejchutnější specialitu z dýně a 3 výherci dostali dárek v podobě dýňového produktu (1. místo dýňový olej, 2. místo dýňové pesto, 3. místo dýňová semínka).

V pátek, v den konání průvodu, za pomoci našich dobrovolných hasičů, jsme se všichni vydali s více jak stovkou svítících lampionů horní částí obce. Trasu jsme zakončili u obecního sklepa, kde na všechny zúčastněné čekalo překvapení.

Nejdříve vystoupily děti z MŠ Suchohrdly se svým programem a poté nám kouzelná dýně otevřela v obecním sklepě dýňovou stezku  s pohádkovými postavami.  Děti měly za úkol projít si dýňovou stezku a poznat pohádkové bytosti. Mohly zde potkat Bílou paní, Rumcajse, vodníka, Křemílka a Vochomůrku a tajemnou čarodějku. Odměnou jim byly dýňové sušenky, které pro ně upekly členky Českého svazu žen. Kdo měl chuť, mohl si opéct špekáček.  Děti se mohly zahřát čajem a dospělí svařákem.

Každým rokem účast na Lampionovém průvodu stoupá a to je důkaz toho, že Vás tato akce zajímá a baví. My, kteří se na přípravách podílíme, jsme za to velice rádi. Doufám tedy, že se Vám Lampionový průvod líbil a budeme se těšit zase na příští rok.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na akci zúčastnili. Děkuji firmě AGRO-EL Znojmo za darování dýní, našim dobrovolným hasičům, ZŠ Suchohrdly a paní vychovatelce Vítámvásové, členkám Českého svazu žen, Hospůdce u Boba za občerstvení, Dýkejovi, všem dobrovolníkům a pohádkovým postavám.

 

Pavlína Nováková, kulturní referentka

wIMG 9909

Nedělní odpoledne 9.9.2018 jste mohli prožít netradičně v Suchohrdlech a přenést se do období středověku. V obci vzdálené 3km od Znojma totiž proběhla akce s názvem Hravý středověk. Tato kulturní akce vyvrcholila středověkým průvodem obcí, ve kterém byla vidět královská družina, dvořané, rytíři, sokolníci a samozřejmě nesměl chybět kočár s královnou a králem, kterého ztvárnil starosta obce Suchohrdel Ing. Martin Paul. Průvod byl zakončen na fotbalovém hřišti, kde si organizátoři připravili pro návštěvníky bohatý program s dobovou atmosférou. Začalo se přivítáním krále s chotí a celou družinou. Proběhly dvě historické scény, jedna veselejší, kdy se podařilo provdat dceru Johanku, která po šermířských soubojích řekla vítěznému rytíři své ano. Druhou smutnější podívanou byla ukázka rozhodnutí popravy či milosti jedné mrzké ženy.                              

Na středověkém tržišti jste mohli ochutnat koláčky pro mlsné jazýčky, nechybělo ani středověké řemeslo-hrnčířská dílna. Připravené byly  tvořivé dílničky pro malé bojovníky, kteří si namalovali rytířský štít a krásné princezny si nazdobily středověký klobouk-hennin, vše podle své fantazie.

Středověkým programem provázel kejklíř Jonáš a šermířské představení si připravila skupina Albion, která zakončila krásné odpoledne ohnivou show.

Obrovské poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, obci, TJ Suchohrdly, našim Hasičům, a všem sponzorům: Znora spol. s r.o., POMONA Těšetice a.s, ESYST, Kinderwelt, Excaliburcity.

 

Video  https://www.youtube.com/watch?v=NPTPqymkxgE

foto zde

 

wIMG 8061Milovníci historie mohli vidět zase po roce u nás v obci rekonstrukci Napoleonovy bitvy, která navazovala na bitvu z předešlého dne v Dobšicích. Letos se změnil prostor, kde byla bitva uskutečněna, a to na Panské Nivě. Bitvu provázel opět historik Ladislav Mucha a diváci mohli slyšet z audionahrávky příběh Jana Nepomuka Prokeše o kterém se během bitvy vyprávělo. V průběhu bitvy došlo na zásah našich dobrovolných hasičů, kterým velice děkujeme, protože bez jejich zásahu, nevím jak by celá akce dopadla. Děkujeme také Pomoně Těšetice a.s., za prostor pro bitvu. Fotografie zde

www.youtube.com/watch?v=ZzmmHc4-AfI

 

 

V návaznosti na Napoleonovu bitvu bylo ve 13.00h. slavnostní odhalení symbolů obce Suchohrdly na téměř již dostavěném kruhovém objezdu. Po slavnostním projevu pana starosty Ing. Martina Paula a za zvuku famfáry se aktu odhalení ujali pan místostarosta Bc. Jan Kutner, Dis., a autor projektu Tomáš Vyskočil. Kruhový objezd tak budou krášlit symboly obce kterými jsou  – hrozen, drak a meč přeložený knížecí čepicí.

Hrozen představuje zaměření obyvatel na pěstování vinné révy a polní hospodářství.

Drak je atributem sv. Markéty, která měla v r. 1829 v obci vybudovanou kapli (ta však byla v roce 1972 zbořena).

wIMG 8209Meč přeložený knížecí čepicí je atribut sv. Václava, který byl patronem Louckých premonstrátů.

Poděkování patří Bc. Janu Kutnerovi Dis., za instalaci díla, autorovi projektu Tomáši Vyskočilovi, a panu starostovi Ing. Martin Paul bez něhož by k tomuto slavnostnímu dni vůbec nedošlo. Fotografie zde 

www.youtube.com/watch?v=PUWPnEc0H94&t=8s

webIMG 6872V sobotu 2.6 se na fotbalovém hřišti v naši obci usídlili indiáni a kovbojové a celé hřiště se proměnilo v divoký západ. Na začátek akce nám nepřálo počasí, takže se zahájení muselo o pár minut posunout, ale nakonec se nad námi velký Manitu slitoval a bouři zahnal. Mohlo se tak začít s programem a že byl velice bohatý o tom není pochyb. Na úvod programu si pro osadníky Suchohrdel připravili organizátoři vystoupení divokého západu, kdy indiáni byli obléháni suchohrdelskými kovboji. Samozřejmě všechno dobře dopadlo. Bílé a rudé tváře společně vykouřili dýmku míru. Po vystoupení se děti rozběhly k jednotlivým stanovištím, kde plnily úkoly. Jako správní indiáni si mohly vyzkoušet například střílení z luku, hodit si oštěpem, rozpoznat stopy zvířat nebo zkusit být chvíli kovbojem a zalasovat si. Úkolů bylo celkem deset, za které dostávaly razítka a po vyplnění kartičky mohly soutěžit o výhry. Hlavní výhrou byla rodinná vstupenka do westernového městečka v Boskovicích.

Číst dál...

Je úterý 8. května 2018. Dnes je to sice už třetí vyjížďka motorek a ostatních jednostopých krasavic, ale připadá mi to jako prvně.

Nemůžu se dočkat a evidentně nejsem sám, komu učarovalo krása chromu a burácení motorů.

Vyrážíme krátce po poledni. Už od rána stoupá nervozita, aby vyšlo počasí a celá trasa, zhruba 100 km, která tentokrát směřovala přes Jevišovice a Pavlice do Vranova. Kolem zámku jsme profrčeli až do Podhradí, kde jsme si dali oddechový čas. Posilnili jsme se na další část trasy. Kolem šestnácté hodiny jsme se přes Starý Petřín, Vranov a Znojmo vrátili zpět k obecnímu sklepu odkud jsme vyráželi. Stihli jsme to právě včas, protože krátce na to pršelo.

Vyjížďka se pomalu, ale jistě stává tradicí pro spoustu motorkářů i z blízkého okolí, díky internetu i díky tomu, že bláznů na motorkách stále přibývá. Jsme tomu moc rádi, asi trochu na rozdíl od našich drahých poloviček, které naše nadšení tolik nesdílejí. Ale přece musí pochopit, že žijeme jen jednou a aspoň na chvíli musíme cítit vítr ve vlasech a svobodu.....

Ale abychom ženám nekřivdili. I mezi nimi jsou nadšené příznivkyně motosportu.

A tak mi všichni nadšenci chceme taky tímto poděkovat JSDH Suchohrdly za pomoc při organizaci celého projektu a p. Balíkovi za organizaci a propagaci.

Při příští vyjížďce zdar!

vyjizdka 129 20180516 1755584606

Fotografie zde

IMG 2795V neděli 6. května 2018 ve 14.00hod. proběhlo ve vyzdobeném Kulturním domě vítání nových občánků do naší obce.

Starostou obce Suchohrdly Ing. Martinem Paulem bylo mezi občánky přivítáno 12 dětí a to: Laura, Tadeáš, Tomáš, Tina, Jiří, Samuel, Vladimír, Adéla, Tobiáš, Ondřej, Zuzana, Michael, Eduard.

Po slavnostním zahájení a proslovu pana starosty se rodiče následně zapsali do pamětní knihy, obdrželi pamětní list a děti byly obdarovány gramem zlata a sladkostí v podobě dortu. Slavnostní akt završilo společné fotografování od společnosti Fotop Znojmo.

O doprovodný kulturní program se postaraly děti ze Základní školy Suchohrdly pod vedením paní učitelky Petry Pelánové, kterým velice děkujeme.

 Nově narozeným občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život.

fotografie zde

 

P2247993Uplynulé sobotní odpoledne v Kulturním domě Suchohrdly patřilo dětem. Konal se zde DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL a více jak 40 dětí se obléklo do slušivých kostýmů.  Děti i dospělí si přišli zasoutěžit, zatančit a pobavit s Kejklířem Vojtou. Řádili zde princezny, broučci a berušky, motýlci a různá jiná zvířátka, čarodějnice, piráti, Batmani, Spidermani.  Pro děti byla také připravena tombola, o hudbu se postaral „Dýkej“ a občerstvit se mohly třeba párkem v rohlíku a limonádou.

Tímto děkujeme za sponzorské dary generálnímu partnerovi Znora Interier, firmě Saint-Gobain Adfors a  Českému svazu žen. Pavlu Štanclovi za občerstvení, Tomáši Bulínovi za hudbu, a Vojtu Čabalovi za velmi příjemnou a veselou zábavu.

Fotografie zde

IMG 3536V pátek 3. listopadu 2017 se u nás v obci konal Lampionový průvod, kterému předcházely velké přípravy, díky kterým se i letos stal skutečností. Rodiče s dětmi se sešly u zvoničky v pět hodin se spoustou krásných lampionů. Na úvod všechny přivítal pan starosta a za pomoci našich hasičů jsme se při setmění  všichni vydali s rozsvícenými lampiony na průvod. Vzhledem k realizaci staveb které se v naši obci konají byla trasa, z důvodu bezpečnosti vedena po ulici Dlouhá, Zahradní, Sadová, Znojemská.  Průvod byl ukončen v Základní škole  Suchohrdly, kde byla připravena dýňová stezka. Děti si mohly opéct špekáčky, zahřát se čajem, ochutnat sladké rohlíčky, které pro ně upekly členky z ČSŽ. Pro rodiče byl připraven svařák na zahřátí.

Doufáme, že se v příštím roce, kdy se průvod jistě bude konat, sejdeme v tak velkém počtu nebo i větším, neboť Lampionový průvod se stal již tradicí v naší obci.

Fotografie zde

Mezinárodní den seniorů se vždy slaví 1. října v kulturním domě. Obec Suchohrdly se letos rozhodla uspořádat tento den netradičně a to už 9.9.2017 s opékáním prasete,  hudbou a příjemným posezením za Kulturním domem.  Na toto příjemné setkání se všichni už těšili, protože je to vlastně setkání přátel starší generace, která se však chce ještě příjemně pobavit i zatancovat. Toto přání jim bylo splněno. Počasí bylo jako stvořené pro tento den. Pan starosta na úvod přivítal přes 80 seniorů a popřál jim mnoho zdraví do dalších let.  K tanci a poslechu zahrála skupina TATA BAND, k pohoštění byla připravena káva a zákusky, víno a pivo. Někteří ochutnali i burčák. V pozdější odpolední hodině se servírovalo grilované masíčko.

Celé odpoledne i večerem vládla příjemná nálada, senioři opět potvrdili, že se umí skvěle pobavit a pohyb při tanci jim není ještě zdaleka cizí.

den senior 11 20170914 1991435356

 

Velké díky patří Pavlu Štanclovi a jeho rodině za pomoc při pohoštění, Lukáši Horkému za výborné masíčko.

 

Fotografie zde

 

Jako každý rok i letos jsme se rozloučili s létem na akci AHOJ prázdniny/ AHOJ léto, kterou uspořádala obec Suchohrdly a kvůli špatnému počasí se konala v náhradním termínu v sobotu 9.9.2017 na kurtech u Obecního úřadu.  Hned na začátku měl přichystané vystoupení kejklíř Čabala, který svým představením zaujal nejen děti ale i dospělé. Dále byly připraveny různé atrakce a soutěže. Děti si tak mohly vyzkoušet vyrábění odznáčků a zahrát si florbal, zastřílet si z luku, zahrát si košíkovou, podrobit se požárnímu výcviku, k dispozici byl také skákací hrad.  Po splnění všech úkolů si děti za odměnu vybraly dárečky, které sponzorovala firma IT Consulting CZ s.r.o.  a Saint-Gobain Adfors.

Na své si přišli i milovníci aut přehlídkou 3 vozů z Intermobilu Znojmo, autorizovaný prodejce vozu Volkswagen.

Občerstvení návštěvníkům připravil Pavel Štancl. Hudbu zajistil Tomáš Bulín.

ahoj prazdniny 13 20170914 1391454443

 

Děkujeme organizátorům, jimiž byli firma JIKI, Středisko volného času Znojmo, Sbor dobrovolných hasičů Suchohrdly, kteří se podíleli na programu pro děti a všem dobrovolníkům bez kterých by se tato akce neobešla. I přesto že se tato akce konala v náhradním termínu účast byla hojná. Budeme doufat, že příště nám počasí vyjde hned napoprvé.

 

Fotografie zde

posviceni 2017 152 20170905 1396669135

 

Ve dnech 25. až 27. srpna se u nás v obci konalo tradiční Suchohrdelské posvícení.V pátek zavádějící chlapci a dobrovolníci očistili, nazdobili a postavili máje, letos byly dvě.  Jedna na tradičním místě za Kulturním domem, druhá letos nově u obecního sklepa. Večer se konala zábava za kulturním domem, k poslechu a k tanci hrála skupina Víkend.

V sobotu za doprovodu koňského povozu a hudby chodili po vesnici zavádějící a od domu k domu zvali občany na sobotní večerní zábavu. Za velmi teplého počasí obejít celou vesnici, nebyl lehký úkol. V poledne si aspoň na chvíli spočli u společného oběda u pana starosty, který je pohostil řízkem, bramborovým salátem, kávou a koláčky.

Večer na zábavě, opět za Kulturním domem, si mohli všichni zatančit a poslechnout kapelu Vicomt. V Pozdějších hodinách chlapci jako každý rok měli připravené půlnoční překvapení, které dramaturgicky zpracoval Michal Adamov. Účast byla velice hojná a zábava pokračovala až do ranních hodin.

V neděli začalo posvícení u kapličky mší svatou, kterou kázal otec Marian z Louky.

Všichni zavádějící byli pozvání k nedělnímu obědu u stárka, kterým byl letos Jaroslav Willmann.

Od 15.00 hod. začalo hrát duo Vasrband u obecního sklepa. Doprovodným programem byla ochutnávka vín, hlavním iniciátorem této ochutnávky byl Richard Vágner. Ochutnávalo se celkem 32 suchohrdelských vín, a 11 z okolních vinic. V neděli si přišly na své i děti, mohly vyzkoušet jízdu na koňském povozu, na kolotoči, zaskákat na hradě nebo tatínci mohli vystřelit růže pro maminky. V neděli nám sice počasí nepřálo, ale i tak si to návštěvníci jistě užili.

Velké díky patří všem zavádějícím a všem co se na přípravách   suchohrdelském posvícení podíleli, protože vše nachystat a zorganizovat dá velkou práci. Všem moc děkujeme a budeme se těšit zase na příští rok.

                                                                                                                                      Kulturní referentka OÚ Suchohrdly

 

 fotografie zde

IMG 1667V neděli 9.7.2017 v 11:00 jsme si mohli připomenout v Suchohrdlech na poli u lesa legendární Napoleonovu bitvu z roku 1809, která navazovala na bitvu konanou 8.7.2017 v Dobšicích.
Rekonstrukce bitvy se v naší obci konala poprvé a měla velký a kladný ohlas. Přivítali jsme zde i významného hosta pana předsedu vlády Bohuslava Sobotku.
Návštěvníci mohli vidět bitvu Napoleonovy armády proti Rakousku za použití zbraní z roku 1805, zapojení jezdectva a dělostřelectva. Závěr bitvy byl ukončen smírem, kdy přijel jezdec s bílou zástavou a byl ukončen boj. Bitva byla komentovaná historikem Ladislavem Muchou. Po bitvě bylo možné prohlédnout si vojenskou techniku a vyfotit se s armádou. Diváci mohli také ochutnat pivo ze Slavkovského pivovaru, trubičky a frgály.


Velice děkujeme naším dobrovolným hasičů za podporu během akce a všem, kteří se na akci podíleli.

Fotografie ke zhlédnutí zde.

Již po druhé v tomto roce Obecní úřad Suchohrdly uspořádal oslavu jubilantů.  Oslava se konala v příjemném prostředí Hospůdky U Boba. Pozváno bylo 35 jubilantů a zúčastnilo se jich 7.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví.

Děkujeme Hospůdce U Boba za umožnění oslavy.

Fotografie ke zhlédnutí zde.

IMG 9652V neděli 4. 6. 2017 se fotbalové hřiště v Suchohrdlech proměnilo v jednu velkou hrací plochu pro více než sto dětí. Jako každý rok připravili pořadatelé pro děti k jejich svátku „Mezinárodnímu dni dětí“ soutěžní odpoledne plné zábavy, her a odměn.

Při vstupu do areálu hřiště každé dítko obdrželo na uvítanou lízátko a kartičku se svým jménem.
Po zahájení panem starostou Martinem Paulem pak začaly děti postupně plnit připravené úkoly na deseti stanovištích, které prověřily jejich zručnost, sportovní nadání, poznatky o přírodě, hasičské dovednosti či logické myšlení. Zábavné úkoly zdárně zvládali jak školáci, tak i ti nejmenší. Příjemnou a veselou náladu celého odpoledne podpořil hudební mix Libora Veselého. Děti také dostaly možnost předvést svoje pěvecké nadání a především odvahu zazpívat před tak velkým obecenstvem.
U mikrofonu se nakonec vystřídalo několik odvážlivců, děvčat i chlapců, kteří byli odměněni jednak potleskem, ale především náramkem od známého youtubera. Po splnění všech stanovišť dostaly děti sladkou odměnu, limonádu a všechny vyplněné a odevzdané soutěžní kartičky byly zařazeny do velkého slosování. Na závěr pěkně stráveného odpoledne si tak nakonec padesát dětí odneslo ještě věcnou cenu v podobě hračky, sportovního náčiní či psacích pomůcek. 1. cenu – poukázku v hodnotě 500,- Kč na nákup zboží v obchodě Dráčik a pěnovou žížalu do vody vyhrál Ondřej Novák.

Všem dětem přejeme ještě jednou všechno nejlepší, děkujeme za velkou účast a těšíme se zase na shledanou na nějaké další suchohrdelské akci!

Také děkujeme všem pořadatelům, sponzorům a zúčastněným, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého odpoledne.

Pozn.: Účastníkům akce se moc omlouváme za absenci odpadkových košů. V tom shonu jsme na to nějak úplně zapomněli, ale příště se polepšíme ☺

Více fotografií zde.

vitani 88 20170622 1348307561Druhá květnová neděle byla zalitá sluncem, které jako by chtělo být dobrou předzvěstí dění toho dne. Těsně před čtrnáctou hodinou se začali do slavnostně vyzdobeného kulturního domu scházet místní, mladé páry se svojí drobotinou, aby se zúčastnili „Vítání občánků obce Suchohrdly do života“.

Po vystoupení dětí ze Základní školy Suchohrdly pod vedením učitele Davida Mičky následoval slavnostní projev starosty obce Ing. Martina Paula, v němž zdůraznil význam rodiny pro výchovu dětí, ale hlavně lásku a péči rodičů o jejich drobečky. Po podpisu rodičů do pamětní knihy obdrželi naši noví občánkové malý dárek na památku a maminky kytičku.

Číst dál...