Suchohrdly

Oficiální stránky obce

První květnovou neděli proběhlo v sále kulturního domu v Suchohrdlech tradiční slavnostní vítání občánků. Bylo přivítáno 12 občánků narozených v roce 2018. Po úvodním slovu a  přivítání miminek a jejich rodičů následoval slavnostní projev pana starosty. Poté paní Růžena Stará u příležitosti 60. výročí vítání občánků seznámila všechny přítomné s historií vítání občánků u nás v obci.  Následovalo představení nových občánků a rodičů, podpisy do kroniky a předání dárků. V průběhu oslavy vystupovaly děti z místní základní školy pod vedením paní učitelek Petry Pelánové a Renaty Chalabalové, kterým velice děkujeme. Slavnostní akt završilo společné fotografování.

Všem narozeným občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život.

foto zde