Suchohrdly

Oficiální stránky obce

IMG 1620První říjnový pátek jsme si připomněli 90. výročí vybudování Masarykovy školy. Při této příležitosti nechala obec Suchohrdly na návrh předsedkyně Spolku přátel historie Suchohrdel paní Růženy Staré, vytvořit reliéf státního znaku a usadit na průčelí budovy OÚ a MŠ Suchohrdly, kde kdysi býval.   Návštěvníci si mohli prohlédnout celou budovu obecního úřadu a mateřské školy jak se v průběhu let měnila a nehlédnout do školní a obecní kroniky.  Kulturní program byl doplněn cimbálovou muzikou Vinohrádek. Domácí koláčky paní Svatoňové byly zlatou tečkou této akce. Na závěr moc děkui všem kteří jste se přišli podívat, protože organizace a chystání všech akcí dá opravdu hodně práce. Děkuji paní Svatoňové za vynikající koláčky, Vinohrádku za kulturní zpříjemnění akce a všem kteří pomohli s přípravou. Foto