Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Kalendář svozu bioodpadu

Kalendář svozu odpadu

Místní poplatek za komunální odpad:

500Kč na poplatníka/ objekt

OSVOBOZENÍ :

- třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti (u starších dětí nutno doložit potvrzení o studiu)

- občané starší 80 let

- občané do doby dovršení 1 roku

ÚLEVA – sleva 50 Kč:

- občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP-P (nutno doložit PLATNOU průkazku)

- občané starší 70 let

- občané do 6 let

 

Místní poplatek ze psů :

- za prvního psa 150Kč

- za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

 

Úhrada místních poplatků:

Poplatky jsou splatné DO 30.06.2019

 

Platit poplatky lze :

a) Úhrada poplatku POKLADNOU, PLATEBNÍ KARTOU

Pokladní hodiny: Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

b) Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet správce poplatku je 1388476359/0800

Variabilní symbol je číslo popisné poplatníka

Konstantní symbol 0308