Suchohrdly

Oficiální stránky obce

vitani obcanku 2016 9 20160510 1037791162Letošní oslava Dne matek byla v naší obci ve znamení tradičního vítání občánků. Proběhlo v neděli 8. května od 14 hodin v místním Kulturním domě. Po krátkém zahájení a přivítání vystoupili s připraveným krátkým pásmem básní a písní žáci naší základní školy. Jejich vystoupení podtrhlo sváteční atmosféru tohoto setkání. K rodičům a příbuzným pak promluvil ve slavnostním proslovu starosta Ing. Martin Paul a po něm už došlo na samotné přivítání našich malých spoluobčánků mezi právoplatné obyvatele obce Suchohrdly.

Přivítáno bylo celkem 12 dětí, z toho 7 holčiček a 5 chlapečků. Všichni přítomní rodiče vítaných dětí se podepsali do pamětní knihy obce, ve které byly připravené další originální obrázky od Vladimíry Bulínové. Při té příležitosti převzali rodiče z rukou pana starosty kytičku, pamětní list a malý dárek. Celé slavnostní odpoledne bylo zakončeno společným přípitkem.

Poděkování patří Mgr. Vladislavu Krčálovi, který vše nafotil.

Mezi suchohrdelské občany byli přivítáni:
    Anežka Beňáková
    Karolína Kutnerová
    Jana Schneiderová
    Charlotte Drahošová
    Marek Koch
    Valerie Kloudová
    Michael Ševčík
    Lukáš Bajgl
    Jiří Kučera
    Tereza Grillowitzerová
    Adam Novotný
    Kateřina Cejpková

Aneta Konyáriková, referentka Obecního úřadu

Fotografie z vítání občánků si můžete prohlédnout zde.