Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Vedení obce Suchohrdly

Starosta - Ing. Martin Paul

Místostarosta - Bc. Jan Kutner, DiS.

Rada obce

Zastupitelé obce:

Zastupitelstvo obce Suchohrdly

  • Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem Obce Suchohrdly
  • Je mu vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce, rozpočet obce, rozpočtová opatření.
  • Vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti.
  • Rozhoduje v ostatních záležitostech spadajících do samostatné působnosti, které jsou vymezené zákonem o obcích.
  • Zastupitelstvo Obce Suchohrdly u Znojma se schází dle potřeby, alespoň jednou za tři měsíce.
  • Zasedání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Organizace zřizované obcí Suchohrdly u Znojma

Příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace

Školní 195,
Suchohrdly,
Znojmo 669 02

http://www.zssuchohrdly.cz

Organizační složky obce:

Hasiči – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Suchohrdly, kategorie JPO III

Knihovna – Místní knihovna Suchohrdly, okres Znojmo, Sklepní 66, 669 02 Znojmo


Adresa pro zasílání:

Obec Suchohrdly
Těšetická 114
669 02 Suchohrdly