Obec Suchohrdly

Telefon+420 515 225 690

Emailinfo@obec-suchohrdly.cz

logo
Facebook

Menu

     Koncem listopadu byly dokončeny stavební práce na výstavbě nových fotbalových kabin v areálu TJ Suchohrdly. V rámci stavby pod názvem „Přístavba fotbalových kabin a modernizace fotbalového hřiště“ byla vybudována přístavba nových kabin o rozměrech 19,9x7,8 m, splašková kanalizační přípojka v délce 129 m a zkapacitnění závlahového systému.

Nová budova byla vybudována jako přízemní zděný zateplený objekt s mírnou pultovou střechou a přístřeškem, jenž je propojen s přístřeškem stávající budovy. Nová přístavba zahrnuje dva vstupy, jeden pro domácí hráče a druhý pro hosty. U domácích jsou tak zbudovány dvě velké kabiny (muži, přípravka/žáci) vždy se sociálním zařízením (WC, sprchy, umyvadla). V části „domácí“ se nachází rovněž kabina rozhodčích s vlastním sociálním zařízením. V části „hosté“ byly zbudovány dvě kabiny pro hosty se společným sociálním zařízením (WC, sprchy, umyvadla).

Celkové náklady stavby byly ve výši 6.669 tis.Kč, přičemž dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly poskytnuty ve výši 70%, což představuje 4.669 tis.Kč. Zbývající vlastní zdroje ve výši 2 mil.Kč TJ Suchohrdly z.s. získala od obce Suchohrdly.

     Stavbu provedla firma VHS plus, spol. s r.o. Znojmo, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Generálním projektantem celé stavby, jakož i technickým dozorem na stavbě byl Ing. Petr Andrš.

V současné době bylo požádáno o kolaudaci na MěÚ Znojmo, odbor výstavby, přičemž kolaudace stavby by měla proběhnout do konce roku 2020. Po několika letech čekání se tak dočkali všichni fotbaloví příznivci pěkného a kvalitnějšího sportovního zázemí.

Za TJ Suchohrdly

Ing.Jiří Žižka

Kontakty

Obec Suchohrdly

Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly

+420 515 225 690

info@obec-suchohrdly.cz

 

IČO: 67024645

DIČ: 67024645

Datová schránka: s3rbtwu

Číslo účtu: 1388476359/0800 u České spořitelny

Odkazy

ms

zs

hasici

prace

prace

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

jmk

pomona